PÁSMO VÝCVIK POLICEJNÍCH PSŮ

31. 5. 2019
V pondělí 27.5. jsme se dočkali...Počasí nám přálo a na "plácku u pyramidy" na nás čekali tři policisté se čtyřmi cvičenými psy.Psi nás vítali štěkotem již z dálky. S nastraženýma ušima jsme poslouchali vyprávění o policejní práci. následovaly dotazy, odpovědi a samotná ukáuzka výcviku policejních psů. Došlo na střelbu ze zbraně, zajištění pachatele, hledání drog a jiných omamných látek. Nakonec si děti mohly psy pohladit a otěžkat si 30 kg vážící cvičnou vestu používanou k zajištění pachatele psem. Teprve když policisté se psy odjížděli, mohli jsme je odměnit pokřikem a potleskem. To totiž bylo  v průběhu ukázky výcviku zakázáno, kvůli soustředěnosti psů.
Velký dík patří policistům, psům a mamince naší žákyně (policistky), která nám zprostředkovala tento úžasný zážitek.
Děkujeme , děti a vychovatelky ŠD.
Fotografie ve fotogalerii ŠD.
Vratislavice Liberecký kraj