VÝTĚŽEK Z VELIKONOČNÍCH DÍLNIČEK

29. 5. 2019
V dubnu se děti se svými rodiči ponořily do rukodělných činností ve velikonočních dílničkách.Za utržené peníze bylo do všech oddělení družin pořízeno sportovní náčiní a pomůcky, které děti využijí při vycházkách a pobytech venku. Těšíme se na další  spolupráci školy, rodičů a dětí.
Děkujeme vychovatelky ŠD.
Vratislavice Liberecký kraj