Kontakt + bankovní spojení

Mobil na faru :  773 334 501, pevná linka do ŠD: 482 323 261, mobil do ŠD 731 809 500

Účet ŠD         :

PŘEDČÍSLÍ:     35

ČÍSLO ÚČTU:  0984944329

KÓD BANKY:   0800

KONSTANTNÍ SYMBOL:  558

VARIABILNÍ SYMBOL: má každý žák přidělen (info u pí. vychovatelky)

Příspěvek za pobyt ve školní družině činí 200 Kč měsíčně a je splatný vždy k 20. příslušného měsíce

(tedy toho,na který se platí).

Vratislavice Liberecký kraj