O nás

Školní družina je výchovné zařízení, které má významnou funkci na 1. stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům naplnit volný čas v době před vyučováním, po vyučování nebo odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním školního vyučování.

ŠD je určena žákům 1. - 2. tříd.
Kapacita družiny je pro 200 žáků. Žáci se přijímají až do naplnění kapacity.


Školní družina se nachází v hlavní budově nad jídelnou, na faře a po pravé straně při vstupu na školní dvůr (bývalý klub) 
= vejdete-li hlavním vchodem do šaten, projdete -li  chodbou, naleznete školní jídelnu a o poschodí výše se setkáme. Budova fary se nachází naproti tramvajové zastávce a vchod je z druhé strany ze dvora.


Školní družina je rozdělena do sedmi oddělení:


1. oddělení -     Permoníci - pí. vychovatelka Ladislava Becková


2. oddělení -     Trpaslíci - pí. vychovatelka Marcela Chmelíková (pověřená zastupováním)


3. oddělení -     Elfové - pí. vychovatelka Renata Štekerová


Školní družina na faře:


4. oddělení-      Skřítci - pí. vychovatelka Šárka Gebriánová

5. oddělení-      Příšerky - pí. vychovatelka Marie Vedralová


6. oddělení-      Pidilidi - pí. vychovatelka Michaela Kyselová


Bývalý klub

7. oddělení -     Hobiti - pí. vychovatelka Denisa Trakalová

Vratislavice Liberecký kraj