FLÉTNOVÝ KONCERT PRO SENECURU

18. 12. 2019

V podělí 16.12. přišli žáci naší školy zahrát na flétny obyvatelům vratislavické SeneCury. Pásmo vánočních písní se všem líbilo a těšíme se na další koncerty.

Mgr. Petra Brychová

Vratislavice Liberecký kraj