L. HANZELY ABSOLUTNÍ VÍTĚZ - OLYMPIÁDA INFORMATIKY

22. 11. 2018

V 1. listopadovém týdnu 2018 se žáci 5. – 7. ročníků naší školy zúčastnili olympiádyinformatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Absolutním vítězem (všechny otázky zodpovězeny správně) v kategorii 4. – 5. tříd se stala Lucia Hanzely z 5. A.

V kategorii 6. – 7. tříd potvrdily své schopnosti Pavla Plíhalová a Lucie Procházková z 7. B. Podrobné výsledky zde:

Celkem se olympiády zúčastnilo 207 žáků, všichni úspěšní dostali pamětní list, Lucia Hanzely navíc kvalitní 16 GB flash disk od vedení školy. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy.

Jan Kvapil

Vratislavice Liberecký kraj