LETIŠTĚ VÁCLAVA HAVLA

21. 11. 2018

S žáky osmých ročníků jsme se vydali na netradiční exkurzi do Prahy. Cílem naší cesty bylo Letiště Václava Havla. Na samém počátku jsme absolvovali důkladnou prohlídku, některým z našich účastníků pípal i pásek u kalhot.J Následně jsme zhlédli odbavení letadel před startem a po přistání a měli jsme tak možnost vše pozorovat z přistávací plochy. Pod dohledem odborného pilota jsme se během dvou hodin dozvěděli řadu cenných informací. Viděli vzlétající letadla a prošli jsme si i speciální hasičskou budovu. Seznámili jsme se s nejen prací pilotů, letušek, hasičů, ale i s technickým zázemím celého areálu. Všichni jsme doslova hltali a vstřebávali spoustu nových poznatků. Exkurze se všem velmi líbila, a kdo ví, třeba se tam s některými ještě potkáme!J

Mgr. Marika Tomšová, Jan Kvapil
Vratislavice Liberecký kraj