MASO - TÝMOVÁ SOUTĚŽ

18. 11. 2019

V úterý 12. 11. 2019 se vybraní žáci 6. - 9. tříd naší školy vypravili na gymnázium do České Lípy, bojovat v soutěži MaSo. Nejednalo se ovšem o klání v pojídání párků nebo klobás, ale o týmovou matematickou soutěž pro žáky šestých až devátých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Nešlo zde jen o prosté počítání příkladů. Za spočítané příklady získávaly týmy tahy do hry, která byla pak hlavním zdrojem jejich bodů do celkového hodnocení. Žáci tak museli prokázat nejen matematické a logické uvažování, ale též zvolit nejvhodnější strategii.

V tvrdé konkurenci 236 týmů naši reprezentanti bojovali nejlépe, jak dovedli. Jelikož byli na podobné soutěži poprvé, nešlo ani tak o konečné umístění, jako o získání zkušeností a poměření sil s ostatními žáky z celé republiky. Na medaile sice nedosáhli, ale ostudu rozhodně neudělali. Proto jim za vzornou reprezentaci školy děkujeme a těšíme se společně na další matematické výzvy. 

Více fotek ve fotogalerii. 

Vratislavice Liberecký kraj