SAMETOVÁ TŘICÍTKA

21. 11. 2019
K připomenutí výročí 30 let sametové revoluce jsme se s žáky 8. a 9. ročníku vydali do Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, kde byl pro ně připraven tematický program. Cílem naší návštěvy bylo, aby si žáci rozšířili povědomí o sametové revoluci, jejích hlavních aktérech i událostech, které jí předcházeli. Důležitými pojmy tohoto programu byli především svoboda a demokracie.

Na začátku programu jsme si v ateliéru muzea vyrobili náramky v barvách trikolory s přidaným klíčkem. V druhé části programu byli žáci provedeni expozicemi muzea, ve kterých pátrali po předmětech symbolicky spjatých se sametovou revolucí. V pátrání jim pomáhal pracovní list s řadou doplňujících úkolů a otázek, které mohli vyhledat i v tabletu. V závěru programu probíhalo společné shrnutí jejich práce spolu s muzejním edukátorem. Žáci diskutovali nad zjištěnými informacemi a přiřazovali vyhledaná hesla k dobovým fotografiím. Jako poděkování za účast si žáci odnášeli odznáčky na památku tohoto výročí.

Více fotografií ve fotogalerii.

Mgr. Markéta Pacltová
Mgr. Lucie Marhoulová
Mgr. Karolína Tollarová
Vratislavice Liberecký kraj