SCHŮZKA PRO RODIČE KONČÍCÍCH ŽÁKŮ - 23. 1. 2019

18. 1. 2019

Informativní schůzka pro rodiče žáků končící PŠD a žáků, kteří se hlásí na víceletá gymnázia

Ve středu  23.1. 2019  od 16.30 h v uč.č. 19 - se koná informativní schůzka na téma – Jak postupovat u přijímacího řízení na SŠ . Účast je dobrovolná.

 

Mgr. V.Reinišová / vých.poradce /

Vratislavice Liberecký kraj