ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 2021/2022 PROBĚHNE 22. 4. 2021, POUZE ELEKTRONICKY

23. 2. 2021

Vratislavická základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci.
Bližší informace naleznete zde.

Vratislavice Liberecký kraj