ZÁPIS DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 PROBĚHNE 25. – 26. 4. 2019

29. 3. 2019

Dovolujeme si informovat o novinkách, které jsme letos připravili ve spojitosti se zápisem k základnímu vzdělávání se zápisem do 1. ročníku ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LIBEREC – VRATISLAVICE NAD NISOU, příspěvková organizace. V letošním roce se nově připojuje i vratislavická základní škola k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci. Zápis se tak bude skládat ze tří fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce:

https://zapisyzs.liberec.cz/.

Přesto dovolte, abychom všechny novinky a náležitosti zápisu popsali podrobněji i v tomto článku. I.fáze zápisu nově probíhá od  8. 4. do 24. 4. 2019, tzv. vydání žádosti. Tuto žádost je možné nalézt na adrese: https://zapisyzs.liberec.cz/ nebo si ji mohou zákonní zástupci vyzvednout na sekretariátu školy v době od 7:30 – 15:30 hodin. Pro podání žádosti o přijetí dítěte do základní školy nestačí pouze zaregistrovat se a žádost vytisknout. Ale vytisknutou a podepsanou žádost je nutné předat pověřenému pracovníkovi školy v II. fázi - sběr žádostí. Sběr žádostí bude probíhat v budově školy v těchto termínech, kde se rodiče s dětmi účastní zápisu.

ZÁPIS PROBĚHNE V NOVÉ PŘÍSTAVBĚ ŠKOLY VE DRUHÉM PATŘE- VCHOD DO BUDOUVY BUDE V PŘÍZEMÍ A JE OZNAČEN OBRÁZKEM KRTKA.

 

čtvrtek 25. 4. 2019

15:00 – 17:00 hodin

pro MŠ Sídliště

pátek 26. 4. 2019

15:00 – 17:00 hodin

pro MŠ Lísteček + ostatní

 

Povinná školní docházka ve školním roce 2019/2020 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2013 a k zápisu musí také děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2018/2019.

Ředitel základní školy rozhoduje o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.  

Vratislavice Liberecký kraj