Aktuality

Řadit aktuality od:

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018 a k zápisu musí

Zobrazit článek

JAK POMŮŽETE SVÉMU DÍTĚTI - DESATERO PRO RODIČE

Zde najdete desatero pro rodiče - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

Zobrazit článek

JAK POMŮŽETE SVÉMU DÍTĚTI - DESATERO PRO RODIČE

Zde najdete desatero pro rodiče - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

Zobrazit článek

EXKURZE ČNB 6.AD, 7.B

Během exkurze do Prahy se žáci 6.A,D a 7.B seznamovali v České národní bance se světem ekonomiky a financí. Peníze jsou fenomén. Hýbou světem a nelze se bez nich obejít. Každý by je rád měl, ale málokdo s nimi umí zacházet. V návštěvnickém centru České národní banky se žáci v zábavně – vzdělávacích expozicích s pracovním listy dozvěděli mnoho informací o bankovnictví i naší měně. Ve druhé části dne žáky čekala akční vycházka a seznámení se zajímavostmi Karlova mostu, Kampy a okolí. Rozděleni do skupin plnili různé úkoly prohlédli si i dosud neznámá zákoutí.

Zobrazit článek

BOTANICKÁ ZAHRADA - 5. B

Třída 5. B se dne 11. 3. 2024 rozhodla, že si rozšíří obzor o pěstování rostlin, které ve volné přírodě u nás pouhým okem nespatříme. Proto jsme se vydali na exkurzi do botanické zahrady v Liberci. To, že je nejstarší z botanických zahrad v České republice, nás v úvodu mile překvapilo. A už jsme dychtivě nasávali další zajímavosti, které nám předávala paní Alena Barešová – Kodejšová s bohatými znalostmi a zkušenostmi flory. V každém pavilónu nám sdělila, jak o rostliny zahradníci správně pečují a starají se. Z jakého země rostliny pochází, jaké podmínky k životu potřebují. Opravdu nás některé pavilóny s rostlinami velice okouzlily. Největší zajímavostí pro žáky byly masožravky. Zde to vypadalo spíše jako v laboratoři než ve skleníku. Ochlazované, či zahřívané vitríny byly pro děti zvláštností. Již mají žáci představu o tom, že každá rostlinka je výjimečná a odlišná jak vzhledem, tak prostředím, ve kterém žije. Lákavý byl i venkovní altán, vyzdoben jarními květinami. Zde jsme si se žáky mohli zopakovat jejich názvy. Exkurze nás opravdu hodně obohatila. Věříme, že až rozkvetou i venkovní keře a rostliny, bude zahrada ještě nádhernější.

Zobrazit článek

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. D a B

Lyžařský kurz 7. tříd číslo 2 (polovina sedmáků byla v únoru) se i přes velmi teplé a pro lyžování nevhodné počasí povedl. Ale postupně: Po příjezdu: Jsme na místě a ubytováni. Společně s námi jsou na sjezdovce další 3 školy. Za chvíli nás čeká rozdělení do skupin a testovací jízda s kontrolou vybavení a vázání. Po obědě nás čekají první jízdy na sjezdovce. Od pohledu je vidět, že podmínky ideální nejsou, nicméně dle informací od vedení sjezdovek se jezdit bude a my využijeme každé situace!

Zobrazit článek