Aktuality

Řadit aktuality od:

VYBÍJENÁ 5. TŘÍD

Vybíjená je pro většinu dětí oblíbenou aktivitou při tělesné výchově. Proto jsme se rozhodly, že uskutečníme turnaj pátých tříd v této míčové hře. Dne 7.12. se nejlepší hráči z jednotlivých tříd utkali mezi sebou. Byl to opravdu boj s dynamickým průběhem a výraznou mírou zapojení jedenácti hráčů do hry, založený na základních pohybových dovednostech házení a chytání míče. Jednotlivá družstva ukázala jak sílu ve střelbě, tak zdatnost i obratnost při hře. Všichni se snažili o vítězství, neboť motivací byl postup do semifinále s vítězným týmem ze čtvrtých tříd. A jak to většinou ve sportu bývá? Na stupínku vítěze může stát pouze jeden tým. Tím se stala třída 5. B. Všichni hráči obdrželi sladkost, ale největší odměnou pro všechny, byla radost z pohybu.

Zobrazit článek

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Žáci 2. stupně připravili pro mladší děti několik aktivit, které jim zkrátí čas čekání na Ježíška......

Zobrazit článek

PYŽAMOVÝ DEN

24.11. se uskutečnil v 1. třídách projektový den „Na tu svatú Kateřinu, zalezem si pod peřinu“. K jeho zdárnému absolvování musel každý účastník být v pyžamu či noční košilce a vyzbrojit se dalšími doplňky pro kvalitní spánek. Celý den žáci prožili různými aktivitami spojené s pohádkami a spánkem. Vyplňovali tematické listy, skládali pohádkové puzzle, hledali pohádkové dvojice, hádali večerníčky podle zvukových ukázek, zažili polštářovou bitvu a vyráběli si večerníčka. To vše byla skvělá zábava, která podporovala kreativitu a spolupráci. Bylo fajn, slyšet od dětí, že se jim projektový den líbil až tak, že se nikomu nechtělo domů. To pro nás bylo známkou skvělé atmosféry a pohody. Učitelky 1.tříd

Zobrazit článek

STÁVKA 27. 11. 2023

Vážení rodiče, v pondělí 27. 11. 2023 se připojí do stávky 1. stupeň naší školy (1. – 5. ročníky). 2. stupeň (6. – 9. ročníky) se bude učit podle upraveného rozvrhu ....

Zobrazit článek

OLYMPIÁDA INFORMATIKY 2023

V druhém a třetím listopadovém týdnu 2023 žáci 5. až 8. ročníků naší školy bojovali v online testu Bobřík Informatiky. Soutěž je cílena na běžného bystrého žáka se zájmem o svět technologií. Klade si za cíl seznamovat žáky, co to jsou informatické otázky a problémy, a že informatika není totéž co ovládání počítače. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti informatického myšlení, algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.

Zobrazit článek

8. A V PRAZE - EXKURZE

V pondělí 13. listopadu 2023 se vydala 8. A Základní školy Vratislavice n. N. na exkurzi do Prahy. Exkurze byla nazvána "Svobodný týden - oslava 17. 11. 1989" a jejím cílem bylo připomenout si významné události listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu.

Zobrazit článek