Provoz

Provoz ŠD probíhá ve dvou rovinách: Ranní provoz a odpolední provoz.

Ranní družinu mohou děti navštěvovat od 6. 00 do 7. 20 hod. V 7. 40 jsou děti převedeny do tříd na vyučování.

Odpolední provoz 11 .40 - 16. 30 hod.

Do odpolední družiny jsou děti předány po skončení vyučování dle rozvrhů v 11. 40 hod.

Dítě je možno vyzvednout do 13. 30 hod. a pak od 15. 00 hod. U vchodu do školy je umístěn zvonek "ŠKOLNÍ DRUŽINA", který použijte vždy při vstupu dítěte do ŠD a při vyzvedávání dítěte ze ŠD. Zpětným zvonkem Vám bude umožněn vstup do školní budovy- vestibulu. Nad všemi vchody do školy jsou umístěny kamery, které střeží bezpečnost dětí.

Při umísťování dítěte do ŠD je upřednostněno vždy dítě pracujících rodičů.

PŘIHLÁŠKA DO ŠD SE PODÁVÁ KAŽDÝ ROK NOVÁ!

Pro školní rok 2024/2025 se přihlášky vydávají a přijímají od 27. 8. do 30. 8. 2024 v kabinetu ŠD budova v čase od 9 do 11 hodin nebo 2. 9. 2024 od 8 hodin tamtéž.

Vyplněné přihlášky odevzdejte nejpozději do 3. 9. 2024.
(viz. zápisní lístek do ŠD -web/ŠD/dokumenty)