Provoz

Provoz ŠD probíhá ve dvou rovinách: Ranní provoz a Odpolední provoz

Ranní družinu mohou děti navštěvovat od 6. 00 do 7.20 hod. V 7.40 jsou děti odvedeny do tříd na vyučování.

Odpolední provoz 11.40 - 16.30 hod.

Do odpolední družiny jsou děti předány po skončení vyučování dle rozvrhů od 11.40 hod.

Dítě je možno vyzvednout do 13.30 hod. a poté od 15.00 hod.U vchodu do školy je umístěn zvonek "ŠKOLNÍ DRUŽINA", který použijte vždy při vstupu dítěte do ŠD a při vyzvedávání dítěte ze ŠD. Zpětným zvonkem Vám bude umožněn vstup do školní budovy - vestibulu. Nad všemi vchody do školy jsou umístěny kamery, které střeží bezpečnost dětí.

Při umísťování dítěte do ŠD je upřednostněno vždy dítě pracujících rodičů.

PŘIHLÁŠKA DO ŠD SE PODÁVÁ KAŽDÝ ROK NOVÁ!

Pro školní rok 2022/2023 se přihlášky vydávají a přijímají od 29.8. do 1.9.2022 v kabinetu ŠD budova v čase od 9 do 13 hodin.
(viz. zápisní lístek do ŠD -web/ŠD/dokumenty)