O nás

Školní družina je výchovné zařízení, které má významnou funkci na 1. stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům naplnit volný čas v době před vyučováním, po vyučování nebo odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním školního vyučování.

ŠD je určena žákům 1. -3. tříd.

Kapacita družiny je pro 200 žáků. Žáci se přijímají až do naplnění kapacity.

Přihláška do ŠD se podává každý rok nová!

Pro školní rok 2024/2025 se přihlášky vydávají a přijímají od 27. 8. do 30. 8. 2024  v kabinetu ŠD budova v čase od 9 do 11 hodin nebo 2. 9. 2024 od 8 hodin tamtéž.

(viz. zápisní lístek do ŠD-web/ ŠD/ dokumenty) Vyplněné  přihlášky odevzdejte nejpozději do 3.9.2024.

 

Školní družina se nachází v hlavní budově nad jídelnou, na faře a po pravé straně při vstupu na školní dvůr (bývalý klub) = vejdete-li hlavním vchodem do šaten, projdete -li chodbou, naleznete školní jídelnu a o poschodí výše se setkáme. Budova fary se nachází naproti tramvajové zastávce a vchod je ze dvora.

 

Školní družina je rozdělena do sedmi oddělení:

Oddělení Název 
1. oddělení Permoníci - pí. vychovatelka Ladislava Becková
2. oddělení Trpaslíci - pí. vychovatelka Marcela Chmelíková (pověřená zastupováním)
3. oddělení Elfové - pí. vychovatelka Bc. Jana Svobodová

Školní družina na faře:

Oddělení Název 
4. oddělení Skřítci - pí. vychovatelka Šárka Gebriánová
5. oddělení Příšerky - pí. vychovatelka Marie Vedralová
6. oddělení Pidilidi - pí. vychovatelka Denisa Trakalová

Bývalý klub

Oddělení Název 
7. oddělení Hobiti - pí. vychovatelka Bc. Eva Janouchová