O nás

Školní družina je výchovné zařízení, které má významnou funkci na 1. stupni základní školy. Je součástí výchovně vzdělávacího systému a zabezpečuje žákům naplnit volný čas v době před vyučováním, po vyučování nebo odpoledne před odchodem domů. Školní družina není pokračováním školního vyučování.

ŠD je určena žákům 1.-3. tříd.

Kapacita družiny je pro 200 žáků. Žáci se přijímají až do naplnění kapacity.

Přihláška do ŠD se podává každý rok nová!

Pro školní rok 2022/2023 se přihlášky vydávají a přijímají od 29.8. do 1.9.2022 v kabinetu ŠD budova v čase od 9 do 13 hodin.

Školní družina se nachází v hlavní budově nad jídelnou, na faře a po pravé straně při vstupu na školní dvůr (bývalý klub) = vejdete-li hlavním vchodem do šaten, projdete -li chodbou, naleznete školní jídelnu a o poschodí výše se setkáme. Budova fary se nachází naproti tramvajové zastávce a vchod je z druhé strany ze dvora.

 

Školní družina je rozdělena do sedmi oddělení:

Oddělení Název 
1. oddělení Permoníci - pí. vychovatelka Ladislava Becková
2. oddělení Trpaslíci - pí. vychovatelka Marcela Chmelíková (pověřená zastupováním)
3. oddělení Elfové - pí. vychovatelka Bc. Jana Svobodová

Školní družina na faře:

Oddělení Název 
4. oddělení Skřítci - pí. vychovatelka Šárka Gebriánová
5. oddělení Příšerky - pí. vychovatelka Marie Vedralová
6. oddělení Pidilidi - pí. vychovatelka Denisa Trakalová

Bývalý klub

Oddělení Název 
7. oddělení Hobiti - pí. vychovatelka Marcela Grulichová