Aktuality

Galerie

Zobrazit celou galerii

BOTANICKÁ ZAHRADA - 5. B

Třída 5. B se dne 11. 3. 2024 rozhodla, že si rozšíří obzor o pěstování rostlin, které ve volné přírodě u nás pouhým okem nespatříme. Proto jsme se vydali na exkurzi do botanické zahrady v Liberci. To, že je nejstarší z botanických zahrad v České republice, nás v úvodu mile překvapilo. A už jsme dychtivě nasávali další zajímavosti, které nám předávala paní Alena Barešová – Kodejšová s bohatými znalostmi a zkušenostmi flory. V každém pavilónu nám sdělila, jak o rostliny zahradníci správně pečují a starají se. Z jakého země rostliny pochází, jaké podmínky k životu potřebují. Opravdu nás některé pavilóny s rostlinami velice okouzlily. Největší zajímavostí pro žáky byly masožravky. Zde to vypadalo spíše jako v laboratoři než ve skleníku. Ochlazované, či zahřívané vitríny byly pro děti zvláštností. Již mají žáci představu o tom, že  každá rostlinka je výjimečná a odlišná jak vzhledem, tak prostředím, ve kterém žije. Lákavý byl i venkovní altán,  vyzdoben jarními květinami. Zde jsme si se žáky mohli zopakovat jejich názvy. Exkurze nás opravdu hodně obohatila. Věříme, že až rozkvetou i venkovní keře a rostliny, bude zahrada ještě nádhernější.                                                   

Mgr. Horáková M.

Zpět na seznam