Aktuality

NOVÁ INFORMATIKA - 3D TISK

V rámci modernizace výuky informatiky na naší základní škole jsme s nadšením pořídili 3D tiskárny. Díky ní se žáci 8. ročníků ponoří do fascinujícího světa trojrozměrného tisku a zažijí principy nové informatiky na vlastní kůži.

Nová informatika není jen o pasivním používání aplikací. Žáci se aktivně zapojí do celého procesu tvorby 3D objektů – od návrhu a modelování až po samotný tisk. Naučí se pracovat s 3D modelovacím softwarem, pochopí principy 3D tisku a osvojí si důležité technické dovednosti.

3D tisk rozvíjí kreativitu, logické myšlení a technické nadání žáků. Umožňuje zhmotnit nápady a rozvíjí prostorovou představivost. Otevírá dveře k široké škále kreativních i praktických projektů. Připravuje žáky na budoucnost plnou technologií.

Děkujeme vedení školy za investici do 3D tiskáren a za podporu moderní a inovativní výuky informatiky!

Příklady projektů žáků 8. tříd:

  • Vlastní klíčenka
  • Návrh a tisk žetonu pro 1. stupeň naší školy - viz foto
  • Dárek pro zápis budoucích prvňáčků. 

Jan Kvapil  

 

Zpět na seznam