Aktuality

PROJEKT ZIMA – 1. A, 1. D

V pátek 26. 1. věnovali prvňáčci 1. A a 1. D celý den projektu na téma ZIMA. Čekala je skupinová práce na čtyřech stanovištích. Na prvním se děti věnovaly četbě a tvorbě  - úkolem bylo složit správně iglú tím, že lepily slovo na obrázek, dále přepsaly slova psacím písmem a skládaly slova ze slabik.  Druhé stanoviště se zaměřilo na matematiku.  Každý člen skupiny dostal část skládanky, kde vypočítal příklady a vybarvil ty s výsledkem 9. Následně nalepily na společný pracovní list. Medvědici pomohly dostat se domů k večeři, když vypočítaly ledové kry a vybarvily ty s výsledkem 10. Třetím bylo centrum Objevy, zde si vyzkoušely pokus nazvaný Zimní lávová lampa, výsledek svého experimentu pak zakreslily do pracovního listu. A posledním centrem byl ATELIÉR, kde děti vyrobily Paní Zimu. Veškeré aktivity tohoto projektu děti bavily a mile mě překvapily, jak zvládly pracovat samostatně ve skupinách.

Jitka Hübnerová, Kateřina Kočvarová

Zpět na seznam