Aktuality

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD pro školní rok 2024/2025

Povinná školní docházka ve školním roce 2024/2025 začíná pro děti narozené do 31. 8. 2018 a k zápisu musí také děti, kterým byl udělen odklad školní docházky pro školní rok 2023/2024.

Do prvních tříd budou přijímány děti, které mají trvalé bydliště ve školním obvodu  Vratislavice nad Nisou.

Vratislavická základní škola je připojena k jednotnému elektronickému zápisu, který byl zaveden v Liberci. Zápis se skládat z několika fází. Kompletní informace naleznete na webové stránce: https://zapisyzs.liberec.cz/.

Žádáme zákonné zástupce budoucích prvňáčků, aby se  seznámili s webovou aplikací a pročetli si všechny důležité informace. V případě, že si s administrací nebudete vědět rady, kontaktujte Mgr. Tomáše Janatu (janata.tomas@zs.vratislavice.cz) a domluvte si termín návštěvy školy (průkaz pojištěnce je nutné mít sebou).

Tři základní fáze zápisu do ZŠ

Zde jsou uvedeny tři základní kroky, kterými zákonní zástupci dětí při samotném zápisu projdou.

I.                    fáze – vygenerování  žádostí na webové aplikaci https://zapisyzs.liberec.cz/

První fáze spočívá ve vygenerování žádosti o přijetí k základnímu vzdělání (popř. žádosti o odklad povinné školní docházky), a to od 25.3. do 17. 4. 2024. Při generování žádosti je nutné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu pojištěnce. Po jeho zadání získáte číselný identifikátor,  žádost vyplníte, následně vytisknete a podepište.

II.                  fáze – sběr žádostí

Vytištěnou a podepsanou žádost spolu s kopií rodného listu je nutné zaslat na sekretariát školy do 18. 4. 2024 nebo ji dát do schránky školy (ve dvoře školy). V mimořádných případech lze žádost vyzvednout na sekretariátu školy v pracovních dnech od 8:00 do 15:00 hodin (včetně vytvoření kopie rodného listu).

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k základnímu vzdělávání doručit následujícími způsoby:

- do datové schránky školy  9jjmn5p
- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
- prostřednictvím provozovatele poštovních služeb tj. "klasickou" poštou,
- do schránky školy
- osobní podání na sekretariátu školy


III.                fáze – vyhodnocování žádostí


Ředitel základní školy rozhoduje o přijetí dítěte do základní školy v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií (https://zapisyzs.liberec.cz/).

Rozhodnutí o přijetí, vám nebude zasláno, ale vydáno při zápisu 25. nebo 26. 4. 2024 - letáček

zveřejněním seznamu přijatých  dětí ve vývěsní skříni školy   a na webových stránkách školy www.zs.vratislavice.cz
V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál.

O rozhodnutí o nepřijetí bude zákonný zástupce dítěte informován emailem a vyzván k osobnímu vyzvednutí.

Mgr. Libor Rygál, ředitel školy

Zpět na seznam