Aktuality

Řadit aktuality od:

8. A V PRAZE - EXKURZE

V pondělí 13. listopadu 2023 se vydala 8. A Základní školy Vratislavice n. N. na exkurzi do Prahy. Exkurze byla nazvána "Svobodný týden - oslava 17. 11. 1989" a jejím cílem bylo připomenout si významné události listopadu 1989, které vedly k pádu komunistického režimu v Československu.

Zobrazit článek

SVATÝ MARTIN VE 3. B

V pátek 10. listopadu proběhl ve třídě 3. B projektový den na téma Sv. Martin. Děti strávily příjemné dopoledne, během kterého se dozvěděly mnoho informací z historie svátku a hravou formou si připomněly podzimní pranostiky. Velice je bavila také výroba lapbooku. Pravou svatomartinskou atmosféru dotvořily výborné martinské rohlíčky od jedné z maminek. Děti si dopoledne moc užily a už se těší na další společné aktivity.

Zobrazit článek

SETKÁNÍ RADY SRPDŠ

Pozvánka na setkání rady SRPDŠ zde

Zobrazit článek

DUŠIČKY

Ve čtvrtek 2. listopadu se žáci 3. B seznámili s tradicí svátku všech zesnulých, který se slaví už více než tisíc let. Při vyrábění vlastní lucerny si vyzkoušeli techniku lepení hedvábného papíru na sklo. Součástí projektového dne byla také návštěva místního hřbitova, kterou některé děti využily k položení své lucerničky na rodinná pietní místa.

Zobrazit článek

HALLOWEEN

Poslední říjnový den si děti třídy 3. B připomněly prostřednictvím projektového dne tradice svátku, který se slaví zejména v anglicky mluvících zemích. Oblečené do kostýmů si zazpívaly anglické koledy a změřily své síly v hallloweenském počítání. Na závěr projektového dne si děti vyrobily pavoučky, kteří jsou jedním ze symbolů tohoto podzimního svátku.

Zobrazit článek

KONKURZ - DĚTI ČTOU NEVIDOMÝM DĚTEM

Ve středu 1.11. si přihlášení žáci vyzkoušeli, jaké to je načítat knihu pro nevidomé děti. Zúčastnili se totiž konkurzu v Krajské vědecké knihovně v Liberci a s paní režisérkou četli z knihy N. Revilákové Medailon Emilky Horové. Nezbývá než jim držet palce těšit se, že třeba nějakou roli dostanou.

Zobrazit článek