Aktuality

Řadit aktuality od:

SIGNAL FEST PRAHA 2023

Žáci 8. a 9. tříd z vratislavické základní školy se v pátek 13. října 2023 odpoledne vydali na Signal fest do Prahy. Festival digitální a kreativní kultury se konal v rámci programu na podporu rozvoje žáků v oblasti moderních technologií.

Zobrazit článek

DEN STROMŮ

20. říjen je Den stromů. S žáčky třídy 1.B jsme tento den prožili opravdu netradičně. Během dopoledního vyučování jsme vyzkoušeli různé aktivity, které souvisely s poznáváním stromů, lesních plodů a zvířat v lese. Soutěžení, pohádky a pohybové cvičení jsme zakončili v lesoparku aktivním pozorováním přírody. Mgr. Věra Šnajdrová

Zobrazit článek

BOD, LINKA, PLOCHA ANEB VÝTVARKA TROCHU JINAK

V rámci hodin VV navštěvují žáci naší školy i různé galerie a výstavy, aby si rozšířili obzory v oblasti estetiky. Nejinak tomu bylo i se žáky 6.C, se kterými jsme v pátek 6. října vyrazili do Oblastní galerie v Liberci. Program s názvem „Za linkou do neznáma“ nejprve někteří vnímali nedůvěřivě, ale v tvořivé dílně, kterou si pro ně v galerii připravili, vytvořili nakonec pomocí liniatury opravdu velmi zdařilá vlastní díla. Mgr. Alena Mancová

Zobrazit článek

OSUD J. A. KOMENSKÉHO V HLEDÁČKU OSMÁKŮ

TŘICETILETÁ VÁLKA A OSUD J. A. KOMENSKÉHO V HLEDÁČKU OSMÁKŮ Na konci září a počátkem října prozkoumali žáci 8.B, D a E v rámci hodin dějepisu dějiny 17. století. Téma třicetileté války nám přímo zapadlo do výuky, a tak jsme využili instalované panely před kulturním centrem IGI Vratislavice. Žáci byli rozděleni do skupin a hledali odpovědi na otázky v pracovním listě. Pátrání je nejprve zavedlo k roku 1618, kdy se uskutečnila pražská defenestrace, která znamenala počátek dlouhé a strastiplné války...............................

Zobrazit článek

PUTOVÁNÍ PO LIBERECKÝCH ZÁKOUTÍCH

Žáci tříd 6.A a 6.D se v pondělí 2.10. vydali strávit projektový den putováním po Liberci. Během 6 kilometrové prohlídkové trasy se pomocí textů a úkolů seznámili s nejvýznamnějšími místy, stavbami, osobnostmi Liberce. Na závěr vystoupali do 40metrů na věž liberecké radnice a od paní průvodkyně se dozvěděli několik zajímavostí. Mgr. Barbora Blažková, Mgr. Helena Šerhantová

Zobrazit článek