Aktuality

Řadit aktuality od:

JABLKOHRANÍ

Projektový den „Jablkohraní“ se stal zajisté zážitkem pro žáky 1. A, D, E. Nejen vzdělání, ale také radost ze společného dne a oslava krás podzimu, byly tématem dne. Žáci se učili s pracovními listy a sbírali razítka za každý splněný úkol. Tento den se stal skvělým způsobem, jak propojit vzdělání a zábavu. Během celé výuky jsme si všichni pochutnali na jablečných dobrotách, které nám připravily úžasné maminky. Mgr. Jitka Hübnerová, Mgr. Kateřina Kočvarová, Mgr. Lenka Kloudová

Zobrazit článek

SIGNAL FEST PRAHA 2023

Žáci 8. a 9. tříd z vratislavické základní školy se v pátek 13. října 2023 odpoledne vydali na Signal fest do Prahy. Festival digitální a kreativní kultury se konal v rámci programu na podporu rozvoje žáků v oblasti moderních technologií.

Zobrazit článek

DEN STROMŮ

20. říjen je Den stromů. S žáčky třídy 1.B jsme tento den prožili opravdu netradičně. Během dopoledního vyučování jsme vyzkoušeli různé aktivity, které souvisely s poznáváním stromů, lesních plodů a zvířat v lese. Soutěžení, pohádky a pohybové cvičení jsme zakončili v lesoparku aktivním pozorováním přírody. Mgr. Věra Šnajdrová

Zobrazit článek

BOD, LINKA, PLOCHA ANEB VÝTVARKA TROCHU JINAK

V rámci hodin VV navštěvují žáci naší školy i různé galerie a výstavy, aby si rozšířili obzory v oblasti estetiky. Nejinak tomu bylo i se žáky 6.C, se kterými jsme v pátek 6. října vyrazili do Oblastní galerie v Liberci. Program s názvem „Za linkou do neznáma“ nejprve někteří vnímali nedůvěřivě, ale v tvořivé dílně, kterou si pro ně v galerii připravili, vytvořili nakonec pomocí liniatury opravdu velmi zdařilá vlastní díla. Mgr. Alena Mancová

Zobrazit článek

OSUD J. A. KOMENSKÉHO V HLEDÁČKU OSMÁKŮ

TŘICETILETÁ VÁLKA A OSUD J. A. KOMENSKÉHO V HLEDÁČKU OSMÁKŮ Na konci září a počátkem října prozkoumali žáci 8.B, D a E v rámci hodin dějepisu dějiny 17. století. Téma třicetileté války nám přímo zapadlo do výuky, a tak jsme využili instalované panely před kulturním centrem IGI Vratislavice. Žáci byli rozděleni do skupin a hledali odpovědi na otázky v pracovním listě. Pátrání je nejprve zavedlo k roku 1618, kdy se uskutečnila pražská defenestrace, která znamenala počátek dlouhé a strastiplné války...............................

Zobrazit článek