Aktuality

Řadit aktuality od:

JAK POMŮŽETE SVÉMU DÍTĚTI - DESATERO PRO RODIČE

Zde najdete desatero pro rodiče - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

Zobrazit článek

JAK POMŮŽETE SVÉMU DÍTĚTI - DESATERO PRO RODIČE

Zde najdete desatero pro rodiče - Jak můžete pomoci svému dítěti před nástupem do základní školy

Zobrazit článek

DEN NARUBY 6.A

Středa 10. Dubna byl pro žáky 6.A speciální den, protože si vyzkoušeli roli učitele. Rozděleni do 5 skupin na různé předměty – český jazyk, matematiku, dějepis, přírodopis a zeměpis, si každý tým připravil a odučil jednu hodinu. Paní učitelka se naopak vrátila do žákovských let a hrála tu neposedného, tu nevnímajícího, anebo trochu upovídaného žáka. Sami žáci poznali, že práce s kolektivem, vymýšlení pestrých aktivit a příprava materiálů pro třídu není snadná. Ale celý den hodnotili jako povedený, a tak si ho můžeme v budoucnu zopakovat.

Zobrazit článek

EXKURZE ČNB 6.AD, 7.B

Během exkurze do Prahy se žáci 6.A,D a 7.B seznamovali v České národní bance se světem ekonomiky a financí. Peníze jsou fenomén. Hýbou světem a nelze se bez nich obejít. Každý by je rád měl, ale málokdo s nimi umí zacházet. V návštěvnickém centru České národní banky se žáci v zábavně – vzdělávacích expozicích s pracovním listy dozvěděli mnoho informací o bankovnictví i naší měně. Ve druhé části dne žáky čekala akční vycházka a seznámení se zajímavostmi Karlova mostu, Kampy a okolí. Rozděleni do skupin plnili různé úkoly prohlédli si i dosud neznámá zákoutí.

Zobrazit článek

BOTANICKÁ ZAHRADA - 5. B

Třída 5. B se dne 11. 3. 2024 rozhodla, že si rozšíří obzor o pěstování rostlin, které ve volné přírodě u nás pouhým okem nespatříme. Proto jsme se vydali na exkurzi do botanické zahrady v Liberci. To, že je nejstarší z botanických zahrad v České republice, nás v úvodu mile překvapilo. A už jsme dychtivě nasávali další zajímavosti, které nám předávala paní Alena Barešová – Kodejšová s bohatými znalostmi a zkušenostmi flory. V každém pavilónu nám sdělila, jak o rostliny zahradníci správně pečují a starají se. Z jakého země rostliny pochází, jaké podmínky k životu potřebují. Opravdu nás některé pavilóny s rostlinami velice okouzlily. Největší zajímavostí pro žáky byly masožravky. Zde to vypadalo spíše jako v laboratoři než ve skleníku. Ochlazované, či zahřívané vitríny byly pro děti zvláštností. Již mají žáci představu o tom, že každá rostlinka je výjimečná a odlišná jak vzhledem, tak prostředím, ve kterém žije. Lákavý byl i venkovní altán, vyzdoben jarními květinami. Zde jsme si se žáky mohli zopakovat jejich názvy. Exkurze nás opravdu hodně obohatila. Věříme, že až rozkvetou i venkovní keře a rostliny, bude zahrada ještě nádhernější.

Zobrazit článek

LYŽAŘSKÝ KURZ 7. D a B

Lyžařský kurz 7. tříd číslo 2 (polovina sedmáků byla v únoru) se i přes velmi teplé a pro lyžování nevhodné počasí povedl. Ale postupně: Po příjezdu: Jsme na místě a ubytováni. Společně s námi jsou na sjezdovce další 3 školy. Za chvíli nás čeká rozdělení do skupin a testovací jízda s kontrolou vybavení a vázání. Po obědě nás čekají první jízdy na sjezdovce. Od pohledu je vidět, že podmínky ideální nejsou, nicméně dle informací od vedení sjezdovek se jezdit bude a my využijeme každé situace!

Zobrazit článek