Aktuality

Řadit aktuality od:

PUTOVÁNÍ PO LIBERECKÝCH ZÁKOUTÍCH

Žáci tříd 6.A a 6.D se v pondělí 2.10. vydali strávit projektový den putováním po Liberci. Během 6 kilometrové prohlídkové trasy se pomocí textů a úkolů seznámili s nejvýznamnějšími místy, stavbami, osobnostmi Liberce. Na závěr vystoupali do 40metrů na věž liberecké radnice a od paní průvodkyně se dozvěděli několik zajímavostí. Mgr. Barbora Blažková, Mgr. Helena Šerhantová

Zobrazit článek

CESTA K POVOLÁNÍ - KITL

Výběr povolání je jedním z nejdůležitějších rozhodnutí, která každého studenta čekají při cestě k dospělosti. Aby mohli udělat rozhodnutí, je nezbytné získat přehled o různých povoláních. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je účast na exkurzích do různých firem a organizací.

Zobrazit článek

ŘEDITELSKÉ VOLNO 29. 9. 2023

V pátek 29. 9. bude ředitelské volno a všem žákům školy budou odhlášeny obědy. Pro žáky, kteří navštěvují školní družinu, bude zajištěna družina (od 6 – 16 hod) včetně oběda ve školní jídelně. Žáci, kteří chodí do družiny, musí přinést na tento den přihlášku své vychovatelce, která automaticky zajistí i oběd. Děkujeme. Vedení školy

Zobrazit článek

DEN BEZPEČNOSTI

Bezpečně dojít do školy a ze školy, to je důležitá věc. Proto se dne 15. 9. druhé třídy převlékly do barev semaforu a zopakovaly si pravidla silničního provozu v rámci projektového Dne bezpečnosti. Děti si zopakovaly, jak správně chodit po ulici, přecházet, a připomněly si, na co vše si musí dát pozor. Nakonec se vyfotily jako jeden velký semafor. Za druhé třídy třídní učitelky.

Zobrazit článek

KOMENSKÝ - CESTA K SRDCI

Během měsíce září si žáci osmých a devátých ročníků zpestřili výuku českého jazyka a navštívili výstavu v místní knihovně. Akce byla zaměřená na život a díla Jana Amose Komenského, neboť v roce 2023 uplynulo již 400 let od napsání jeho Labyrintu světa a ráje srdce. Díky komiksovému provedení si studenti mohli prohlédnout jednotlivé etapy jeho života a seznámit se i s kompletní sbírkou děl.

Zobrazit článek