Aktuality

Řadit aktuality od:

NOVÁ INFORMATIKA - 3D TISK

V rámci modernizace výuky informatiky na naší základní škole jsme s nadšením pořídili 3D tiskárny. Díky ní se žáci 8. ročníků ponoří do fascinujícího světa trojrozměrného tisku a zažijí principy nové informatiky na vlastní kůži. Nová informatika není jen o pasivním používání aplikací. Žáci se aktivně zapojí do celého procesu tvorby 3D objektů – od návrhu a modelování až po samotný tisk. Naučí se pracovat s 3D modelovacím softwarem, pochopí principy 3D tisku a osvojí si důležité technické dovednosti.

Zobrazit článek

STAROVĚKÝ EGYPT V 6.C

V hodinách dějepisu jsme se různými způsoby věnovali dějinám a kultuře starověkého Egypta.....

Zobrazit článek

VYBÍJENÁ TŘEŤÁKŮ

V pondělí 29. ledna se setkaly všechny 3. třídy ve velké tělocvičně školy, aby se společně utkaly ve vybíjené. Ačkoli všichni hráči dali do hry úplně všechno, vítěz mohl být jen jeden. Výhru v podobě ovocného dortu si zaslouženě odnesla třída 3. A. Děti si sportovní den velice užily a už se těší na další podobné sportovní setkání.

Zobrazit článek

PROJEKT ZIMA – 1. A, 1. D

V pátek 26. 1. věnovali prvňáčci 1. A a 1. D celý den projektu na téma ZIMA. Čekala je skupinová práce na čtyřech stanovištích. Na prvním se děti věnovaly četbě a tvorbě - úkolem bylo složit správně iglú tím, že lepily slovo na obrázek, dále přepsaly slova psacím písmem a skládaly slova ze slabik. Druhé stanoviště se zaměřilo na matematiku. Každý člen skupiny dostal část skládanky, kde vypočítal příklady a vybarvil ty s výsledkem 9. Následně nalepily na společný pracovní list. Medvědici pomohly dostat se domů k večeři, když vypočítaly ledové kry a vybarvily ty s výsledkem 10. Třetím bylo centrum Objevy, zde si vyzkoušely pokus nazvaný Zimní lávová lampa, výsledek svého experimentu pak zakreslily do pracovního listu. A posledním centrem byl ATELIÉR, kde děti vyrobily Paní Zimu. Veškeré aktivity tohoto projektu děti bavily a mile mě překvapily, jak zvládly pracovat samostatně ve skupinách. Jitka Hübnerová, Kateřina Kočvarová

Zobrazit článek

VYBÍJENÁ

V prosinci proběhl turnaj ve vybíjené čtvrtého a pátého ročníku. Vítězové těchto tříd se již těšili, až nastane ten správný boj o první místo toho sportu. Všichni víme, že vybíjená je oblíbenou sportovní disciplínou mezi mladší žáky. Tato míčová hra, při které se hráči snaží zasáhnout ve vytyčeném prostoru soupeře míčem, vyřadit protihráče ze hry a hrát s přesnými pravidly, byla pro některé opravdu náročná. Do semifinále se probojovala třída 4.A a 5.B. Oba týmy bojovaly ze všech sil. Stupínek vítězů patřil třídě 4. A. Všem hráčům gratuluji a děkuji za sportovní atmosféru. M. Horáková

Zobrazit článek

8. A V NÁRODNÍM TECHNICKÉM MUZEUM V PRAZE

Dne 18. ledna 2024 mělo 15 žáků z 8. A Základní školy Vratislavice n. N. možnost prozkoumat fascinující svět techniky a inovací během exkurze do Národního Technického Muzea v Praze.

Zobrazit článek